Als het om welke reden dan ook ‘thuis niet meer gaat’

Kosten

Als u in Zorgvoorziening Merlijn komt wonen krijgt u te maken met de volgende kosten:

 

Woonkosten

 

Woonkosten bestaan uit huur- en servicekosten. Daarnaast betaalt u voor de maaltijden en eventuele waskosten. Voor de huur van het appartement kunt u, als u hiervoor in aanmerking komt, huurtoeslag aanvragen.

 

Zorgkosten

Uw zorgkosten worden betaald uit een Persoons Gebonden Budget (PGB). Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget(PGB) moet u een aantal stappen doorlopen, waarbij we u kunnen begeleiden:

  • Allereerst stelt een externe verpleegkundige vast dat u verpleging, verzorging en/of begeleiding nodig heeft (de indicatie).
  • Als u deze indicatie heeft gekregen, geeft u bij het zorgkantoor aan dat u deze indicatie als PGB wilt ontvangen.
  • Met dit PGB koopt u vervolgens zorg in bij Zorgvoorziening Merlijn.
  • Wanneer u op dit moment van een andere instelling zorg ontvangt, dan kan de indicatie omgezet worden naar een PGB.

Ziektekosten

Kosten voor huisarts, tandarts, ziekenhuisbezoek en/of therapieën worden betaald uit uw eigen (aanvullende) zorgverzekering.