Kosten

Als u in Zorgvoorziening Merlijn komt wonen krijgt u te maken met de volgende kosten:

Woonkosten

Woonkosten bestaan uit huur- en servicekosten. Daarnaast betaalt u voor de maaltijden en eventuele waskosten. Voor de huur van het appartement kunt u, als u hiervoor in aanmerking komt, huurtoeslag aanvragen.

Zorgkosten

Uw zorgkosten worden betaald uit een Persoons Gebonden Budget (PGB). Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget(PGB) moet u een aantal stappen doorlopen, waarbij we u kunnen begeleiden:

  • Om een pgb aan te kunnen vragen, dient u over de juiste indicatie te beschikken. Deze wordt vastgesteld door het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. 

  • Als u deze indicatie heeft gekregen, geeft u bij het zorgkantoor aan dat u deze indicatie als PGB wilt ontvangen.
  • Met dit PGB koopt u vervolgens zorg in bij Zorgvoorziening Merlijn.
  • Wanneer u op dit moment van een andere instelling zorg ontvangt, dan kan de indicatie omgezet worden naar een PGB.

Ziektekosten

Kosten voor huisarts, tandarts, ziekenhuisbezoek en/of therapieën worden betaald uit uw eigen (aanvullende) zorgverzekering.

Hans en Ellie

Contactformulier